آموزش دیکشنری ها در سوئیفت

زمان مطالعه : ۴ دقیقه
آخرین بروزرسانی : ۰۷ اسفند ۱۴۰۰
دیکشنری در زبان برنامه نویسی سوئیفت

دیکشنری ها تا حد زیادی شبیه به آرایه ها میباشند، با این تفاوت که شما میتوانید مقدار key را خودتان مشخص کنید، یعنی مثلا بجای Int از String استفاده کنید.

تعریف دیکشنری در سوئیفت

تعریف یک dictionary تا حد زیادی شبیه به یک آرایه است، با ] شروع میشود و با [ تمام میشود و در بین آن شما هم باید مقدار key را مشخص کنید و هم مقدار value به مثال زیر دقت کنید.

let dictionary = [
"key": "value",
"web site": "Swift Academy"
]

print(dictionary["key"])
print(dictionary["web site"])

خروجی:

value
Swift Academy
نکته:
  • فاصله ای که بین خانه های دیکشنری گذاشتیم، برای خوانایی بیشتر است شما موقع تعریف میتوانید فاصله ها را حذف کنید.
  • در مثال بالا web site کلید (key) ، و Swift Academy مقدار (value) هستند.

مثالی دیگر از تعریف دیکشنری در سوئیفت

let dictionary = [
1: "One",
2: "Two",
3: "Three"
]

print(dictionary[1])

خروجی:

One

اضافه کردن خانه جدید به دیکشنری

کافی است اسم دیکشنری را نوشته، [] را بنویسید و درون آن مقدار کلید را قرار داده و سپس آن را مقدار دهی کنید. به مثال زیر دقت کنید.

var apple = [
1000: "Tim Cook"
]

apple[1001] = "Steve Jobs"
print(apple)

خروجی:

[1000: "Tim Cook", 1001: "Steve Jobs"]

تغییر مقدار یک خانه از دیکشنری در سوئیفت

به همان صورت که یک خانه جدید را به دیکشنری اضافه میکنیم، میتوانیم مقدار آن را نیز بروز کنیم. به مثال زیر دقت کنید

var appleProgramming = [
"language": "objective c"
]

appleProgramming["language"] = "Swift"
print(appleProgramming["language"])

خروجی:

Swift

حذف کردن خانه های دیکشنری

برای حذف کردن خانه های دیکشنری میتوانیم از دستور removeValue استفاده کنیم.به مثال زیر دقت کنید.

var frameworks = [
1: "Uikit",
2: "SwiftUi",
3: "Cocoa",
4: "Watchkit"
]

frameworks.removeValue(forKey: 4)
print(frameworks)

خروجی:

[1: "Uikit", 2: "SwiftUi", 3: "Cocoa"]

تعداد خانه های دیکشنری

یکی از دستورات کاربردی که در آرایه ها هم میتوانیم از آن استفاده کنیم، دستور count است که تعداد خانه های دیکشنری را حساب میکند.

var frameworks = [
"ios": "Uikit",
"platform": "SwiftUi",
"macos": "Cocoa",
"watchos": "Watchkit"
]

print(frameworks.count)

خروجی:

4

این مقاله در حال بروز رسانی است و در آینده نزدیک مباحث جدید تری اضافه میشود...
میلاد خط شب
میلاد خط شب
معتقدم هر آدمی میتواند در یک زمینه ای مفید و تاثیر گذار باشد و اصولا آدم "غیر مفید" نداریم. فقط کافی است به موقع و صحیح راهنمایی شود.
پاسخ دهید


برخی از افرادی که این مقاله را پسندیدند 🥰

46