انواع داده ها در سوئیفت

زمان مطالعه : ۶ دقیقه
آخرین بروزرسانی : ۰۷ اسفند ۱۴۰۰
بررسی انواع متغیر مثل رشته، عدد صحیح، بولین و کاراکتر در زبان برنامه نویسی سوئیفت

در جلسه قبل با تعریف متغیر در سوئیفت آشنا شدیم، در جلسه قبل متغیر ها را بدون مشخص کردن نوع آن تعریف میکردیم، اما در این جلسه میخواهیم 6 نوع داده اصلی در سوئیفت را بررسی کنیم و متغیر هایی با نوع مشخص ایجاد کنیم.

1- عدد صحیح (Integer) در سوئیفت

برای تعریف یک متغیر از نوع عدد صحیح میتوانیم نوع داده را Int قرار دهیم، به مثال زیر دقت کنید

var number: Int = 200
var price: Int = "سوئیفت آکادمی" // ERROR
print(number)
print(price)

خروجی:

200
نکته:
  • در جلسه های قبل که نوع داده را مشخص نمیکردیم میتوانستیم هر نوع داده ای را در مقابل نام متغیر قرار دهیم، اما وقتی شما نوع داده را مشخص میکنید، حتما باید داده ای از همان نوع را به متغیر بدهید. برای مثال نمیتوانید متغیری از نوع Int تعریف کنید ولی درون آن String قرار دهید.

2- عدد اعشاری (float) در سوئیفت

برای مشخص کردن یک متغیر از نوع اعشاری، از کلمه کلیدی Float استفاده میکنیم.

var pi: Float = 3.14
نکته:
  • اگر به متغیر از نوع اعشاری مقدار صحیح یعنی مثلا 17 بدهیم بصورت خودکار آن را 17.0 در نظر میگیرد.
  • اما اگر به آن مقداری از نوع دیگر مثلا رشته (string) بدهیم، با خطا مواجه میشود.

3- عدد اعشاری (Double) در سوئیفت

اگر عدد شما بسیار طولانی است و میخواهید با تعداد رقم اعشار زیادی آن را ذخیره کنید میتوانید از نوع Double استفاده کنید.

var pi: Double = 3.141592653589

4- کاراکتر (Character) در سوئیفت

از کاراکتر ها برای نشان دادن یک حرف یا در واقع یک رشته ی یک حرفی استفاده میشود

var alphabet: Character = "M"

5- رشته (String) در سوئیفت

رشته ها از مهم ترین نوع داده ها، نه در سوئیفت بلکه در تمام زبان های برنامه نویسی هستند، شما میتوانید با استفاده از رشته ها داده های متنی خود را ذخیره کنید

var website: String = "SwiftAcademy.ir"
نکته:
  • رشته ها در واقع کار کاراکتر ها را هم برای ما انجام میدهند، یعنی شما میتوانید یک نوع داده از جنس String تعریف کنید و درون آن فقط یک حرف قرار دهید.
  • تعریف دیگری که میشود از رشته ها کرد این است که رشته ها آرایه ای از کاراکتر ها هستند (با مفهوم آرایه در مقاله های بعدی آشنا میشویم.)

6- بولین (Boolean) در سوئیفت

از بولین ها برای تعیین ارزش عبارات منطقی استفاده میشود. به زبان ساده تر داده ای از نوع Bool دو مقدار true و false را میگیرد، یعنی شما میتوانید حالت صحیح یا غلط را در یک متغیر ذخیره کنید.

var correct: Bool = true
var incorrect: Bool = false
نکته:
  • اگر به خوبی کاربرد و مفهوم داده های Bool را درک نکردید مشکلی ندارد، در بخش های آینده که به مبحث دستورات شرطی میرسیم بصورت کامل مفهوم این نوع داده را درک میکنید.

چند مثال از انواع داده ها در سوئیفت

متغیر نوع مثال
Int عدد صحیح 15
Float عدد اعشاری 9.5
Double عدد اعشاری 5.4444
Character کاراکتر "m"
String رشته "Swift"
Bool بولین true

این مقاله در حال بروز رسانی است و در آینده نزدیک مباحث جدید تری اضافه میشود...
میلاد خط شب
میلاد خط شب
معتقدم هر آدمی میتواند در یک زمینه ای مفید و تاثیر گذار باشد و اصولا آدم "غیر مفید" نداریم. فقط کافی است به موقع و صحیح راهنمایی شود.
پاسخ دهید


برخی از افرادی که این مقاله را پسندیدند 🥰

54